2011/Oct/27

 ประกาศเรื่อง
  1. ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน 2/54 ครั้งที่ 2(ด่วนที่สุด)
 
สืบเนื่องจากขณะนี้เกิดอุทกภัยกับสภาวะน้ำท่วมบริเวณกว้าง การคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงขอเลื่อนการเปิดเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 ไปเป็นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ส่วนกำหนดการอื่นๆ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

       
    ประกาศโดย   งานทะเบียนและสถิตินิสิต   วันที่ประกาศ   20 ตุลาคม 2554

Comment

Comment:

Tweet


#1 by สารสาสน์สุขสวัสดิ์ (183.89.126.244) At 2011-10-27 11:48,